SERVER MÁY CHỦ

DELL EMC POWEREDGE R740XD – 3.5 INCH
78,100,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R740XD – 2.5 INCH
81,500,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R640 – 3.5 INCH
68,900,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R740 – 2.5 INCH
69,300,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R640 – 2.5 INCH
67,700,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL POWEREDGE R240 – CABLED 3.5INCH
26,100,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL POWEREDGE R240 – HOTPLUG 3.5INCH
28,700,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
Dell PowerEdge R330 – 3.5 INCH
31,900,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
Dell PowerEdge R330 – 2.5 INCH
31,000,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R740 – 3.5 INCH
69,100,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH
57,600,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R540 – 8 X 3.5 INCH
58,200,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R440 – 3.5 INCH
58,000,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R230 – HOTPLUG
24,200,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R440 – 2.5 INCH
55,000,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng