LINH KIỆN PC

Đang cập nhật!

LOẠI LINH KIỆN

CPU
Mainboard
Ram
VGA
SSD
HDD
PSU
CASE
Tản nhiệt
Chuột - Bàn phím
Màn Hình

PHÂN LOẠI

Asus
Gigabyte
MSI
Quadro
AMD RX Series
GTX 1050
GTX1660
RTX2060
RTX2070
RTX2080
Hãng khác

GIÁ TIỀN

5.000.000 - 10.000.000
10.000.000 - 15.000.000
15.000.000 - 20.000.000
20.000.000 trở lên