LINH KIỆN PC

Đang cập nhật!

LOẠI LINH KIỆN

CPU
Mainboard
Ram
VGA
SSD
HDD
PSU
CASE
Tản nhiệt
Chuột - Bàn phím
Màn Hình

PHÂN LOẠI

Dưới 400W
400W - 550W
550W - 650W
650W - 800W
800W - 1000W
Trên 1000W

GIÁ TIỀN

5.000.000 - 10.000.000
10.000.000 - 15.000.000
15.000.000 - 20.000.000
20.000.000 trở lên