SWITCH - ROUTER - TỦ MẠNG

Đang cập nhật!

HÃNG SẢN XUẤT

THIẾT BỊ MẠNG
HÃNG SẢN XUẤT

PHÂN LOẠI

HP Enterprise
Supermicro
Cisco
Kemp
Peplink
APC
Ubiquiti
Infosec

GIÁ TIỀN

5.000.000 - 10.000.000
10.000.000 - 15.000.000
15.000.000 - 20.000.000
20.000.000 trở lên