SERVER MÁY CHỦ

DELL EMC POWEREDGE R440 – 3.5 INCH
58,000,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R540 – 8 X 3.5 INCH
58,200,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH
57,600,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R740 – 3.5 INCH
69,100,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R640 – 2.5 INCH
67,700,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R640 – 3.5 INCH
45,200,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R740 – 2.5 INCH
69,300,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R740XD – 2.5 INCH
81,500,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R740XD – 3.5 INCH
78,100,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng

HÃNG SẢN XUẤT

THEO HÃNG
THEO CẤU HÌNH
THEO CHASSIS
ỨNG DỤNG
R240 - CABLED 3.5INCH

PHÂN LOẠI

1 Socket
2 Socket
4 Socket

GIÁ TIỀN

5.000.000 - 10.000.000
10.000.000 - 15.000.000
15.000.000 - 20.000.000
20.000.000 trở lên