SERVER MÁY CHỦ

DELL POWEREDGE T30
30,168,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R230 – HOTPLUG
24,200,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R740XD – 2.5 INCH
81,500,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R440 – 3.5 INCH
58,000,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R740XD – 3.5 INCH
78,100,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R640 – 2.5 INCH
67,700,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL POWEREDGE T640 – 3.5 INCH
67,400,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL EMC POWEREDGE R640 – 3.5 INCH
45,200,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL POWEREDGE T640 – 2.5 INCH
66,900,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL POWEREDGE R330 – 2.5 INCH
31,000,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL POWEREDGE T440 – 3.5 INCH
48,800,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
DELL POWEREDGE R330 – 3.5 INCH
31,900,000 VNĐ
Còn hàng
Giỏ hàng
1 2

HÃNG SẢN XUẤT

THEO HÃNG
THEO CẤU HÌNH
THEO CHASSIS
ỨNG DỤNG
R240 - CABLED 3.5INCH

PHÂN LOẠI

RACK 1U
RACK 2U
RACK 3U
RACK 4U
TOWER

GIÁ TIỀN

5.000.000 - 10.000.000
10.000.000 - 15.000.000
15.000.000 - 20.000.000
20.000.000 trở lên