LINH KIỆN MÁY CHỦ

Đang cập nhật!

HÃNG SẢN XUẤT

HÃNG SERVER
HÃNG KHÁC
LOẠI LINH KIỆN
LINH KIỆN KHÁC
RAID - CONTROLLER CARD

PHÂN LOẠI

Fan - Heatsink
Tray HDD
Data Cable
Riser Card
Rack & Cabinet
Software License

GIÁ TIỀN

5.000.000 - 10.000.000
10.000.000 - 15.000.000
15.000.000 - 20.000.000
20.000.000 trở lên