HÃNG SẢN XUẤT

HÃNG SERVER
HÃNG KHÁC
LOẠI LINH KIỆN
LINH KIỆN KHÁC
RAID - CONTROLLER CARD

PHÂN LOẠI

DELL
IBM
HP
LSI
ADAPTEC
3WARE
INTEL
HIGHPOINT
SUPERMICRO
FUSION-IO
INTERNAL CABLES
EXTERNAL CABLES

GIÁ TIỀN

5.000.000 - 10.000.000
10.000.000 - 15.000.000
15.000.000 - 20.000.000
20.000.000 trở lên