5 lý do làm cho việc sao lưu/backup thay đổi để trở nên tốt hơn

Backup truyền thống đã chết ? Thực ra là không hoàn toàn như vậy, nhưng nó buộc phải được thay đổi. Các mô hình điện toán mới như Big Data, chuyển đổi kỹ thuật số, HCI, tính di động và sự gia tăng của các nền tảng đám mây đã thay đổi yêu cầu bảo vệ dữ liệu ngày nay, khiến việc sao lưu truyền thống gần như lỗi thời. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không còn liên quan nữa, mà hoàn toàn ngược lại. Hãy xem xét những cách thức mà việc sao lưu đã thay đổi, để trở nên tốt hơn.

  1. Tính phổ quát (agnostics):Các chiến lược sao lưu ngày nay cần bảo vệ được các workload trên các trung tâm dữ liệu, khu vực địa lý và trên đám mây, bất kể đó là nền tảng nào, phần cứng lưu trữ gì, vị trí ở đâu hay hypervisorlà gì. Không còn quan trọng nơi dữ liệu được lưu giữ, miễn sao đảm bảo là chúng được bảo vệ.
  2. Tự động hóa:Giải pháp mới cho tự động hóa, phối hợp và quản lý dựa trên chính sách làm cho các quy trình sao lưu ngày nay cải thiện năng suất CNTT bằng cách đơn giản hóa các hoạt động và làm cho chúng đáng tin cậy hơn. Việc tự động hóa này cũng giúp loại bỏ sự phức tạp và tiết kiệm chi phí hoạt động.
  3. Nhận thức về dữ liệu:Ngày nay, các bản sao lưu thường kèm theo các thông tin về cấu trúc nền tảng bên dưới, ứng dụng và cơ sở dữ liệu mà nó hỗ trợ. Thông tin tích hợp này không chỉ cải thiện hiệu suất và chức năng, mà còn cho phép bảo vệ và khôi phục một cách chi tiết hơn mà không cần các bước thủ công bổ sung nào.
  4. Thông minh hơn:Không như các giải pháp backup truyền thống, một giải pháp sao lưu hiện đại sử dụng tính năng thông minh để cho phép các khả năng nâng cao. Thông tin đó sẽ thực hiện các hoạt động hữu ích như loại bỏ dữ liệu trùng lặp, cấp phép lưu trữ mới hoặc thực hiện quản lý các snapshot không cần dòng lệnh (command-line) để giảm chi phí và tránh lãng phí dung lượng lưu trữ.
  5. Tính tích hợp:Một trong những cách thức mà vấn đề sao lưu đã thay đổi có ý nghĩa nhất là cho phép sử dụng kho lưu trữ trung tâm và chỉ mục duy nhất để tăng khả năng thể hiện dữ liệu, cải thiện tính tuân thủ và đơn giản hóa các hoạt động quản lý. Hơn nữa, các bản sao lưu ngày nay có thể loại bỏ các phương pháp bảo vệ dữ liệu cục bộ làm tăng rủi ro, trong khi tiết giảm chi phí và cải thiện thông tin chi tiết về dữ liệu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *