SẢN PHẨM NỔI BẬT

DELL EMC POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH

59,644,893 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R540 – 8 X 3.5 INCH

65,044,890 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R440 – 3.5 INCH

34,047,180 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R230 – HOTPLUG

29,333,320 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH

43,300,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R440 – 2.5 INCH

55,294,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

Đang Cập Nhật !

SERVER - MÁY CHỦ

DELL EMC POWEREDGE R740 – 3.5 INCH

74,770,302 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH

59,644,893 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R540 – 8 X 3.5 INCH

65,044,890 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R440 – 3.5 INCH

34,047,180 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R230 – HOTPLUG

29,333,320 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH

43,300,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R440 – 2.5 INCH

55,294,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

STORAGE- BỘ LƯU TRỮ

Storage_100

1.200.000 VNĐ

Hết hàng

SWITCH - ROUTER - TỦ MẠNG

Switch_03

7.900.000 VNĐ

Hết hàng

Switch_02

700.000 VNĐ

Còn hàng

Switch _01

900.000 VNĐ

Còn hàng

Router_03

5.500.000 VNĐ

Còn hàng

Router_02

Liên Hệ

Còn hàng

Router_01

1.800.000 VNĐ

Còn hàng