SẢN PHẨM NỔI BẬT

DELL POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R540 – 8 X 3.5 INCH

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R440 – 3.5 INCH

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R440 – 2.5 INCH

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R230 – HOTPLUG

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH (test_03)

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH (test_02)

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH (test_01)

Còn hàng
Giỏ hàng

SERVER - MÁY CHỦ

DELL POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH

69,580,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R540 – 8 X 3.5 INCH

61,900,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R440 – 3.5 INCH

63,900,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R440 – 2.5 INCH

113,000,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R230 – HOTPLUG

24,300,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH (test_03)

78,900,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH (test_02)

678,000,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH (test_01)

65,000,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH

43,300,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R440 – 2.5 INCH

55,294,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

STORAGE- BỘ LƯU TRỮ

Storage_100

1.200.000 VNĐ

Hết hàng

SWITCH - ROUTER - TỦ MẠNG

Switch_03

7.900.000 VNĐ

Hết hàng

Switch_02

700.000 VNĐ

Còn hàng

Switch _01

900.000 VNĐ

Còn hàng

Router_03

5.500.000 VNĐ

Còn hàng

Router_02

Liên Hệ

Còn hàng

Router_01

1.800.000 VNĐ

Còn hàng