SẢN PHẨM NỔI BẬT

DELL POWEREDGE R240 – CABLED 3.5INCH

26,100,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R240 – HOTPLUG 3.5INCH

28,700,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

Dell PowerEdge R330 – 3.5 INCH

31,900,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

Dell PowerEdge R330 – 2.5 INCH

31,000,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R740 – 3.5 INCH

69,100,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R540 – 12 X 3.5 INCH

57,600,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R540 – 8 X 3.5 INCH

58,200,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R440 – 3.5 INCH

58,000,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

Đang Cập Nhật !

SERVER - MÁY CHỦ

DELL EMC POWEREDGE R740XD – 3.5 INCH

78,100,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R740XD – 2.5 INCH

81,500,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R640 – 3.5 INCH

68,900,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R740 – 2.5 INCH

69,300,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R640 – 2.5 INCH

67,700,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R240 – CABLED 3.5INCH

26,100,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL POWEREDGE R240 – HOTPLUG 3.5INCH

28,700,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

Dell PowerEdge R330 – 3.5 INCH

31,900,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

Dell PowerEdge R330 – 2.5 INCH

31,000,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

DELL EMC POWEREDGE R740 – 3.5 INCH

69,100,000 VNĐ

Còn hàng
Giỏ hàng

STORAGE- BỘ LƯU TRỮ

Storage_100

1.200.000 VNĐ

Hết hàng

SWITCH - ROUTER - TỦ MẠNG

Switch_03

7.900.000 VNĐ

Hết hàng

Switch_02

700.000 VNĐ

Còn hàng

Switch _01

900.000 VNĐ

Còn hàng

Router_03

5.500.000 VNĐ

Còn hàng

Router_02

Liên Hệ

Còn hàng

Router_01

1.800.000 VNĐ

Còn hàng