Microsoft bắt đầu cập nhật máy ảo Windows 11 miễn phí

Microsoft đang tiến hành cập nhật máy ảo (virtual machine) Windows 11 miễn phí dành cho các môi trường phát triển. Ngay cả khi không phải là nhà phát triển, bạn vẫn có thể download một máy ảo ready-for-use sử dụng với Windows 11 để chạy thử hệ điều hành mà hoàn toàn không cần cập nhật hệ thống PC chính của mình.

Máy ảo tiêu chuẩn với Windows 11 yêu cầu kích hoạt bằng key chính thống, tương tự như quy trình cài đặt Windows cục bộ thông thường. Máy ảo Windows 11 chính thức của Microsoft không yêu cầu kích hoạt ngay lập tức, nhưng bạn chỉ có thể sử dụng chúng trong một thời gian giới hạn. Thông tin đăng tải từ website của Microsoft cho biết các máy ảo mới sẽ chỉ có hiệu lực đến ngày 11 tháng 9 năm 2022 (phiên bản trước đó sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 7).

Bên cạnh việc cung cấp quyền truy cập không giới hạn vào toàn bộ khả năng của Windows 11 (Enterprise SKU), các máy ảo của Microsoft còn bao gồm một bộ công cụ “ready-for-use” dành cho nhà phát triển, chẳng hạn như Visual Studio 2022 (với UWP, .NET Desktop, Azure và Windows SDK ứng dụng cho khối lượng công việc liên quan đến C#), Windows Subsystem for Linux với Ubuntu, Developer mode, và Windows Terminal. Những tiện ích này về cơ bản sẽ cho phép các nhà phát triển bắt tay vào công việc ngay sau khi cài đặt máy ảo.

Bạn có thể tải xuống máy ảo Windows 11 từ trang web chính thức của Microsoft. Các tùy chọn có sẵn bao gồm một số biến thể cho VMWare, Hyper-V, VirtualBox và Parallels. Lưu ý rằng máy tính của bạn phải tương thích với Windows 11 để chạy các máy ảo với trải nghiệm tối ưu nhất., Ngoài ra, bạn cũng cần có tối thiểu 20GB dung lượng trống như một điều kiện bắt buộc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *