Cloudian Object Storage đã có thể kết hợp với Azure Stack HCI

Nền tảng lưu trữ đối tượng gốc đám mây HyperStore của Cloudian đã được xác thực để hoạt động với Microsoft Azure Stack HCI như một thành phần lưu trữ cục bộ.

Vào tháng 6, Cloudian thông báo họ đã được Amazon xác nhận để chạy với hệ thống lưu trữ on-prem AWS Outposts, cung cấp khả năng lưu trữ đối tượng (Object Storage) cục bộ và nhanh chóng. Outposts là thương hiệu của Amazon cho các hệ thống kiểu đám mây AWS tại chỗ. Và giờ đây, Cloudian đưa ra một thông báo tương tự với nền tảng Azure Stack HCI.

Azure Stack HCI là phiên bản Hyper-V trên public cloud Microsoft Azure và là HCI cloud stack được triển khai trong phần cứng của đối tác Microsoft bên thứ ba. Phần mềm này được ra mắt vào năm 2019 như một tiến triển của các dịch vụ cung cấp bởi Windows Server Software Defined (WSSD), trước đây đã có sẵn từ các đối tác phần cứng của Microsoft. Lưu trữ cục bộ là cần thiết và Cloudian cho biết tính năng lưu trữ đối tượng của họ đáp ứng các yêu cầu về độ trễ và thời gian lưu trữ dữ liệu.

CMO của Cloudian, Jon Toor, trích dẫn thông báo của Cloudian: “Ngay từ khi thành lập, chúng tôi đã thiết kế HyperStore để cung cấp cho khách hàng một nền tảng lưu trữ gốc đám mây hỗ trợ các ứng dụng hiện đại tại chỗ, đồng thời tích hợp liền mạch với các đám mây công cộng, do đó giúp họ đạt được hiệu quả kinh doanh lớn hơn và thành công trong vận hành”.

Phần mềm Azure HCI được cài đặt bởi trình triển khai (wizard) dưới dạng một cụm Azure Stack tại chỗ, liên kết nó với đám mây Azure cho các dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như Site replication, Cloud backup và Kubernetes. Azure Stack HCI như-một-dịch-vụ đã được ra mắt trước đó vào tháng 7 năm 2020. Nó được thanh toán dựa trên mức tiêu dùng, và trên số lõi CPU, giống như các cloud instance trên Azure.

HyperStore là bộ lưu trữ đối tượng chuẩn S3, hỗ trợ cấu hình ổ cứng và all-flash – với all-flash cung cấp khả năng truy cập dữ liệu có độ trễ thấp và hiệu suất đọc hơn lên đến 2GB/s cho mỗi node. Dung lượng của HyperStore mở rộng từ ba node và từ mức terabyte thành petabyte, và trên exabyte bằng cách thêm các node.

Phần mềm Cloudian này hỗ trợ tính bất biến (S3 object lock) và cũng cho phép phân phối theo địa lý, với dữ liệu được quản lý trên toàn cầu qua nhiều site trong một namespace duy nhất. Từ quan điểm bảo mật, nó có một lớp vỏ bảo mật, tường lửa tích hợp, kiểm soát truy cập RBAC / IAM, mã hóa phía máy chủ AES-256 cho dữ liệu ở trạng thái nghỉ và SSL cho dữ liệu đang truy cập. HyperStore cũng có phân cấp dựa trên chính sách cho Azure và – nói một cách nhẹ nhàng – cũng là AWS và sau đó là Google Cloud Platform.

HyperStore của Cloudian chạy trên đám mây Azure và nó đã được xác nhận để hoạt động với Microsoft SQL Server 2022 vào tháng 5. Tìm hiểu thêm về cách thức Cloudian kết hợp với công nghệ của Microsoft tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *